Healthlane Family Pharmacy

Healthlane Family Pharmacy

Healthlane Family Pharmacy (HQ)
51000 Kuala Lumpur
W.P Kuala Lumpur
Malaysia
Mon.
 • 9:00am - 9:00pm
Tue.
 • 9:00am - 9:00pm
Wed.
 • 9:00am - 9:00pm
Thu.
 • 9:00am - 9:00pm
Fri.
 • 9:00am - 9:00pm
Sat.
 • 9:00am - 9:00pm
Sun.
 • 9:00am - 9:00pm
City Care Pharmacy

City Care Pharmacy

City Care Pharmacy Kota Damansara (HQ)
47810 Kuala Lumpur
Selangor
Malaysia
Mon.
 • 10:00am - 10.00pm
Tue.
 • 10:00am - 10.00pm
Wed.
 • 10:00am - 10.00pm
Thu.
 • 10:00am - 10.00pm
Fri.
 • 10:00am - 10.00pm
Sat.
 • 10:00am - 10.00pm
Sun.
 • 10:00am - 10.00pm
First Care Pharmacy

First Care Pharmacy

First Care Pharmacy (HQ)
40170 Kuala Lumpur
Selangor
Malaysia
Mon.
 • 9:30am - 9:30pm
Tue.
 • 9:30am - 9:30pm
Wed.
 • 9:30am - 9:30pm
Thu.
 • 9:30am - 9:30pm
Fri.
 • 9:30am - 9:30pm
Sat.
 • 9:30am - 9:30pm
Sun.
 • 9:30am - 9:30pm
Good Medic Happy Garden

Good Medic Happy Garden

359, Jalan Selesa, Taman Gembira
58200 Kuala Lumpur
W.P Kuala Lumpur
Malaysia
Mon.
 • 8.00am - 7.00pm
Tue.
 • 8.00am - 7.00pm
Wed.
 • 8.00am - 7.00pm
Thu.
 • 8.00am - 7.00pm
Fri.
 • 8.00am - 7.00pm
Sat.
 • 8.00am - 7.00pm
Sun.
 • Closed